Warta

KISAH MAHĀKĀLA THERA

Subhānupassiṁ viharantaṁ indriyesu asaṁvutaṁ bhojanamhi amattaññuṁ kusītaṁ hīnavīriyaṁ taṁ ve pasahati māro vāto rukkhaṁva dubbalaṁ.(Dhammapada 7) Asubhānupassiṁ viharantaṁ Indriyesu susaṁvutaṁ Bhojanamhi ca mattaññuṁ saddhaṁ āraddhavīriyaṁ taṁ ve nappasahatī māro vāto selaṁva pabbataṁ(Dhammapada 8) Māra dapat menguasai ia yang memandang indah objek-objek, tidak berpengendalian, tidak berukuran dalam hal makan, malas, dan bersemangat rendah, bagaikan angin dapat […]

Warta

Menuju Kesuksesan Spiritual dengan Bebas dari Lima Ketakutan

Sace labheta nipakaṁ sahayaṁ, saddhiṁ caraṁ sādhuvihāridhiraṁ Abhibhuyya sabbāni parissayāni, careyya tenattamano satīma. Apabila seseorang berhasil bertemu dengan orang yang berkelakuan baik, bijaksana, maka Anda harus bergaul dengannya, sehingga Anda akan hidup berbahagia dan berhati-hati mengatasi semua mara bahaya. (Dhammapada, syair 328) Saya tidak tahu harus memulai dari mana menulis artikel ini, ketika pihak Warta […]

Warta

Keteduhan Batin

HarapanSetiap orang mempunyai harapan dalam kehidupan ini. Harapan untuk dapat hidup damai, tenteram, sukses, bahagia, sejahtera, dan segala harapan baik lainnya. Harapan-harapan baik jika terpenuhi tentunya akan membuat orang yang mempunyai harapan itu bahagia dan bahkan terkadang larut dalam kebahagiaan. Apakah harapan baik tersebut dapat dicapai oleh semua orang? Jawabannya, bisa iya dan juga bisa […]

Warta

SEMANGAT DI SETIAP LANGKAH

Walaupun seseorang masih muda dan kuat, namun apabila ia malas dan tidak mau berjuang semasa harus berjuang, serta berpikiran lamban, maka orang yang malas dan lamban seperti itu tidak akan menemukan jalan yang mengantarnya pada kebijaksanaan.(Magga Vagga Bab XX-280) HarapanSetiap orang mempunyai harapan dalam kehidupan ini. Harapan untuk dapat hidup damai, tenteram, sukses, bahagia, sejahtera, […]